Innehåller betald marknadsföring

Denna text innehåller hänvisningar till tjänster och produkter från en eller flera av våra partners. Det innebär att om du klickar på en länk till dessa produkter/tjänster är det möjligt att vi kommer erhålla betalning i form av annonsintäkter.

Integritetspolicy

Reviderades senast den: 25 maj 2018
Policyn för denna sajt finns också tillgänglig på engelska. Det härmed klargörs att i den mån det finns en motsättning mellan denna version och den engelska versionen kommer den engelska versionen att råda.

INLEDNING

XLMedia PLC and its affiliated entities (”Företaget”), erbjuder ett globalt nätverk av innehållsrika vanliga webbplatser samt webbplatser för mobila anordningar och sociala nätverk, med funktioner för att få nya användare and medieinköp (inklusive annonser för betald sökning, visning, mobila anordningar och sociala nätverk), innehållsoptimering (inklusive optimering för nyckelordssökning och optimering utanför och på den egna webbplatsen), annonsnätverk, i både webbekosystemet och det mobila ekosystemet (inklusive genom webbplatser eller mobila appar som drivs av Företaget; samfällt, “Tjänsterna”).

Företaget strävar efter att uppfylla slutanvändarnas sekretessförväntningar (“Användare”, “du” eller “din”). Följaktligen har vi infört denna Sekretesspolicy, i vilken finns våra dataskyddsrutiner, inklusive hur vi samlar in, använder, utlämnar och skyddar din Personliga information, samt även rättigheterna avseende din Personliga information.

I denna Sekretesspolicy finns följande avsnitt:

 • VAD FÖR SLAGS INFORMATION SAMLAR VI IN?
 • MINDERÅRIGA
 • HUR ANVÄNDER VI INSAMLAD INFORMATION?
 • MARKNADSFÖRING
 • VEM DELAR VI INFORMATION MED?
 • INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV INFORMATION
 • SPÅRNINGSTEKNIK FRÅN TREDJE PART
 • TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART
 • BEVARANDE AV PERSONLIG INFORMATION
 • DINA RÄTTIGHETER
 • SÅ HÄR SKYDDAR VI DIN INFORMATION
 • ÄNDRINGAR I SEKRETESSPOLICYN
 • KONTAKTA OSS SÅ HÄR

Läs Sekretesspolicyn noga och använd den för att fatta kunskapsbaserade beslut. Genom att besöka eller samverka med Företagets webbplatser, mobila appar och annat på internet, eller genom att besöka eller samverka med webbplatser, mobila appar och annat på internet från tredje part som använder vår Tjänst, samtycker du härmed till att Sekretesspolicyn gäller.

 

Vid frågor (eller kommentarer) angående denna Sekretesspolicy, är du välkommen att kontakta vår dataskyddsansvarige på compliance@reefmedia.com.

VAD FÖR SLAGS INFORMATION SAMLAR VI IN?

Vi samlar in två sorters information från våra Användare:

 • Personlig information 

Första sortens information identifierar eller identifierar efter rimlig ansträngning en person (“Personlig information”). Personlig information som samlas in kan bestå av följande:

 • Kontaktinformation: Du lämnar frivilligt viss kontaktinformation, t.ex. fullständigt namn och e-postadress.
 • Frivillig information: Vi samlar även in information som du lämnar frivilligt. Detta kan till exempel vara när du svarar på meddelanden från oss, kommunicerar med oss per e-post eller delar ytterligare information om dig själv, genom ditt användande av Tjänsterna, till exempel genom chattfunktionen och spel.
 • Anordningsinformation: Vi samlar in särskild anslutningsinformation avseende din anordning, programvara eller maskinvara, varigenom du kan identifieras, t.ex. anordningens unika identifierare (t.ex. UDID-, IMEI- eller MAC-adress), webbläsarens digitala fingeravtryck, IP-adressen och platsbestämningsdata.
 • Sociala nätverk: När du frivilligt bestämmer dig för att registrera dig genom ditt sociala nätverkskonto (t.ex. Facebook-konto), får vi tillgång till grundläggande information från ditt sociala nätverkskonto, t.ex. namn, födelsedatum, profilbild och lista över vänner, samt även information som du har offentliggjort genom ett sådant konto.
 • När du använder Tjänsterna kanske du dessutom genom ditt sociala nätverk kan ”Bjuda in en vän” för att använda Tjänsterna. Om personen ifråga accepterar din inbjudan får vi hämta Personlig information från honom/henne, t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Vi kommer att använda den Personliga informationen för det som beskrivs häri. Vi utlämnar endast sådan information till tredje part, enligt beskrivningen i denna Sekretesspolicy.
 • Information som vi samlar in genom tredje part: Vi samlar in Personlig information från serviceleverantör som är tredje part, t.ex. information om din kredithistorik från kreditinstitut och annan ekonomiinformation som är relevant för tillhandahållandet av Tjänsterna, samt även information som samlas in för att verifiera din identitet och förebygga bedrägeri eller olaglig aktivitet.

 

 • Icke-personlig information

Andra typen av information är oidentifierad och icke-identifierbar information som har med Användare att göra, som kan göras tillgänglig eller kan samlas in genom Användarens användning av Tjänsterna (“Icke-personlig information”).

Med icke-personlig information menas information som samlas in bestående av teknisk information och aggregerad användningsinformation. Sådan information får bland annat innehålla Användarens operativsystem, typ av webbläsare, skärmupplösning, webbläsar- och tangentbordsspråk, Användarens klickström och aktiviteter med anknytning till Tjänsterna, hur länge Användaren besöker Tjänsterna och relaterade tidsstämplar mm.

För att inte tvekan ska uppstå, anses Icke-personlig information med koppling till Personlig information vara Personlig information, så länge sådan anknytning föreligger.

Typer av Icke-personlig information som vi samlar in från eller om dig:

 • Teknisk information: För att kunna förbättra funktionaliteten hos Tjänsterna och för att ge dig en bättre användarupplevelse, samlar vi in teknisk information som överförs av din anordning, inklusive viss program- och maskinvaruinformation (t.ex. vilken typ av webbläsare och operativsystem som din anordning har, språkpreferens, åtkomsttid och domännamn för webbplatsen från vilken du har länkat till Tjänsterna mm). Denna information omfattar även anonyma identifierare på internet, t.ex. Google Advertising-ID och IDFA.
 • Anordnings- och appinformation: I denna kategori ingår anordningens typ och modell, systemspråk, anordningens operativsystem (t.ex. Android eller iOS), SDK-version, mobilföretag, mobilanordningens webbläsare (t.ex. Chrome eller Safari), apphistorik och användningsinformation (t.ex. information om appar som körs och vilka appar som finns installerade på anordningen), information om nedladdningar och installationer av mobilanordningars appar och eventuell information om händelser i en app (t.ex. inköp i en app) samt anonyma identifierare som tilldelats din anordning, t.ex. dess iOS Identifier for Advertising (IDFA), Google Advertising-ID samt andra typer av anordningsidentifierare.
 • Platsinformation: Vi samlar in icke-specifik information om var du befinner dig (t.ex. ort och land). Vi får till exempel använda IP-adressen för att utan detaljinformation identifiera var du befinner dig. Denna information talar inte om för oss exakt var din anordning finns. Denna information skickas som en normal del av internettrafiken. Vi samlar dessutom in antydd platsinformation, vilket gör att vi kan ta reda på att du är intresserad av en viss plats eller att du kanske befinner dig vid denna plats. Denna information talar inte om exakt var din anordning finns.
 • Reklaminformation: I denna kategori ingår information om internetreklamen och personanpassat innehåll som vi har visat dig (eller försökt visa dig). Häri ingår t.ex. hur många gånger reklam har visats för dig, om du har sett, klickat på eller på annat vis samverkat med reklamen, reklamkontakthistorik och huruvida du har besökt annonsörens webbplats, laddat ner en app eller köpt produkten eller tjänsten som annonseras.
 • Logg- och webbanalysinformation: Vi samlar in information om din användning av Tjänsterna, t.ex. apparnas användning, loggfiler, användaraktivitet (t.ex. hänvisnings-URL, vilka sidor som en besökare har sett, hur länge besökaren har tittat på vissa sidor, sökning på internet, klicknings- och åtgärdsstatistik mm), tidsstämplar, påminnelser mm. Denna information samlas in för att vi bland annat ska kunna fixa fel och buggar, samt även för forskning och webbanalys avseende din användning av Tjänsterna.
 • Övrig anonym information: Vi får göra information anonym eller avidentifiera information som har samlats in av Tjänsterna eller på annat sätt, så att inte informationen i sig kan identifiera dig. Vår användning och utlämning av sådan aggregerad eller avidentifierad information omfattas inte av restriktioner enligt denna Sekretesspolicy. Vi får utlämna sådan information till andra utan begränsning oavsett skäl, t.ex. för reklam eller marknadsföring.

 

 

MINDERÅRIGA

Tjänsterna är inte avsedda för eller riktade mot personer under 18 års ålder, eller personer som är yngre än myndighetsåldern, med avseende på nyttjande av Tjänsterna i någon jurisdiktion, beroende på vilken ålder som är högre (“Juridiskt myndig”). Är du inte Juridiskt myndig får du inte ladda ner eller lämna till oss Personlig information.

Vi äger rätt att titta på och godkänna all Personlig information som vi har samlat in från dig. Om vi blir varse att en användare som inte är Juridiskt myndig har delat information, får vi förstöra sådan information. Om du tror att en minderårig har delat information med oss, kontakta oss på compliance@reefmedia.com

 

HUR ANVÄNDER VI INSAMLAD INFORMATION?

Vi använder din Personliga information till följande:

 • För att tillhandahålla och driva Tjänsterna, till exempel för att erbjuda våra kunder prestandamarknadsföring, nätverk för att skaffa användare på internet, erbjudanden på internet, samt för användarattribuering
 • För att kommunicera med dig och berätta om uppdateringar av våra Tjänster och specialerbjudanden
 • För att marknadsföra våra Tjänster (se vidare nedan under “Marknadsföring”), samt även för att erbjuda dig reklam, inklusive beteendereklam
 • För att utföra webbanalys, statistik och forskning, för att förbättra och anpassa Tjänsterna till dina behov och intressen (till exempel genom att sammanställa aggregerade rapporter om nyttjandet av vissa funktioner i våra Tjänster)
 • För att stödja och felsöka Tjänsterna och för att svara på dina frågor
 • För att vidare utveckla, anpassa och förbättra Tjänsterna baserat på Användarnas gemensamma preferenser och användningar
 • För att identifiera och autentisera din åtkomst till visa funktioner i Tjänsterna
 • För att upptäcka och förebygga bedrägliga och olagliga aktivitet, eller annan typ av aktivitet som kan äventyra eller negativt påverka integriteten hos Tjänsterna, inklusive genom att identifiera riskerna med hur du använder våra Tjänster
 • För att kunna undersöka brott mot våra policyer, samt för att se till att våra policyer och Användaravtalet efterlevs
 • För att undersöka och lösa tvister i samband med ditt nyttjande av Tjänsterna
 • För att följa lagar eller bestämmelser, eller krav som ställs av statliga myndigheter, eller för att åtlyda en vittneskallelse eller liknande rättsliga krav, eller svara på en statlig begäran om information

 

MARKNADSFÖRING

Din Personliga information, till exempel namn, hemadress, e-postadress, telefonnummer mm, kommer att användas av Företaget självt eller genom våra underleverantörer från tredje part för att kunna erbjuda dig erbjudanden, angående Tjänsterna samt produkter, tjänster, webbplatser och appar med anknytning till: (i) andra företag inom Företaget; eller (ii) Företagets affärspartners och samarbetspartners (samfällt “Marknadsföringspartners”), vilka vi tror du kan vara intresserade av.

Vi får också dela och yppa Personlig information med våra Marknadsföringspartners, för att kunna erbjuda dig olika marknadsföringserbjudanden, vilka vi, eller våra Marknadsföringspartners, tror är relevanta för dig. Våra Marknadsföringspartners får använda denna Personliga information till olika marknadsföringsmetoder, till exempel direkt mejl, vanlig post, SMS och telefonförsäljning.

Du kan närsomhelst tacka nej till fler marknadsföringserbjudanden från oss eller från våra affärspartners och marknadsföringspartners, genom att kontakta oss på compliance@reefmedia.com. Tänk på att även om du avprenumererar från vår lista för marknadsföringsutskick, får vi fortsätta med att skicka tjänsterelaterade uppdateringar och meddelanden.

 

VEM DELAR VI INFORMATION MED?

Vi hyr inte ut, säljer eller delar din Personliga information med tredje part (“Mottagare”), förutom vad som beskrivs i denna Sekretesspolicy. Den Personliga informationen yppas för Mottagarna endast i den utsträckning som krävs för ett visst ändamål, enligt vad som stipuleras i denna Sekretesspolicy.

Vi delar Personlig information med någon av följande mottagare:

 • Våra kunder som använder våra Tjänster i deras produkter på internet (t.ex. webbplatser och mobilappar). Detta omfattar kunder vars webbplatser eller appar du har besökt, samt även en annonsör vars plats eller app du har besökt. Vi delar information om hur du har samverkat med sådana webbplatser eller appar.
 • Företag inom Företaget och andra samarbetande företag
 • Underleverantörer och serviceleverantörer från tredje part, samt deras underleverantörer, vilka till exempel utan begränsning omfattar molntjänstföretag, marknadsföringspartners, identitetsverifiering och bedrägeriförebyggande tjänster, samt andra dataverifierare
 • Revisorer, leverantörer och rådgivare för någon av Företagets affärsrutiner
 • Till tredje part som undersöker, upptäcker eller förebygger bedräglig eller olaglig aktivitet (t.ex. statliga myndigheter, polis, banker och andra undersökande myndigheter)
 • Licensmyndigheter, statliga och reglerande myndigheter, i enlighet med gällande lagstiftning och bestämmelser
 • Potentiella köpare eller investerare i något av företagen inom Företaget, eller vid företagstransaktion (t.ex. försäljning av en stor del av vår verksamhet, samgående, omorganisation, konkurs, konsolidering eller försäljning av tillgång eller överföring under genomförandet därav) i förhållande till företag inom Företaget (i så fall kommer förvärvande företag eller mottagaren av överföringen att ta på sig rättigheterna och skyldigheterna som beskrivs i denna Sekretesspolicy)

Förutom de ändamål som listas i denna Sekretesspolicy, delar vi Personlig information med de Mottagarna av följande skäl:

 • För att lagra sådan information åt oss, till exempel genom att använda serviceleverantörer för molntjänster
 • För att behandla sådan information för att hjälpa oss med affärsverksamheten (t.ex. för att behandla betalningar och dina insättningar; autentisering av åtkomst; revision av vår verksamhet; för att upptäcka och förebygga bedrägeri och olaglig aktivitet mm)
 • För att bedriva forskning, teknisk diagnostik och webbanalys (till exempel geografisk platsbestämning)
 • För att skicka ut målinriktade annonser, samt även material för kampanjer och informationsspridning, i enlighet med vår marknadsföringspolicy (se nedan, under ”Marknadsföring”)
 • När vi anser i god tro att yppande krävs för att skydda våra rättigheter eller juridiska anspråk, för att se till att våra policyer efterlevs (inklusive Användaravtal och Sekretesspolicy), för att skydda din eller andras säkerhet, samt för att undersöka eller förebygga bedrägeri, av säkerhetsskäl eller för att hjälpa oss med andra relaterade tekniska problem.

 

INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV INFORMATION

Eftersom vi verkar globalt kan vi behöva överföra din Personliga information till länder utanför Europeiska unionen. Det kan vara så att dataskyddet och annan lagstiftning i dessa länder inte är lika heltäckande som i Europeiska unionen.

Vi anstränger oss så mycket som möjligt så att din Personliga information skyddas i enlighet med vår Sekretesspolicy, genom avtal (till exempel avtalsklausuler som godkänts av relevanta reglerande myndigheter för dataöverföring) eller andra metoder (till exempel genom att se till att jurisdiktionen har infört tillräckliga skyddsåtgärder för dataskydd).

SPÅRNINGSTEKNIK FRÅN TREDJE PART

När du besöker eller använder dig av våra Tjänster (till exempel när du besöker våra webbplatser), använder vi (och auktoriserar att tredje parter använder) web beacons, cookies, pixel, skript, taggar och annan teknik (”Spårningsteknik”).

Spårningsteknik gör att vi automatiskt kan samla in information om dig och ditt beteende på internet, samt din anordning (till exempel dator eller mobil anordning), av olika skäl, till exempel för att förbättra navigationen mellan våra Tjänster, förbättra Tjänsternas prestanda och anpassa din upplevelse till våra Tjänster. Vi använder även denna information för att samla in statistik om hur våra Tjänster används, utföra webbanalys, leverera innehåll som är anpassat till dina intressen och för att administrera tjänster för våra Användare, annonsörer, utgivare, kunder och samarbetspartners.

Vi ger även tredje parter tillstånd att samla in information om dig genom Spårningsteknik. Läs mer genom att gå till vår Cookie-policy.

TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART

När Tjänsterna används kanske du träffar på länkar till webbplatser, tjänster eller appar från tredje part. Tänk på att denna Sekretesspolicy inte gäller webbplatser, tjänster eller appar från tredje part, även om de är tillgängliga, nedladdningsbara eller på annat vis distribueras genom Tjänsterna.

Sådana webbplatser, tjänster och appar från tredje part är oberoende av Företaget. Vi saknar helt ansvar avseende sekretessfrågor och övriga juridiska frågor avseende sådana webbplatser och/eller tjänster från tredje part. Vi ber dig noga läsa sekretesspolicyerna och användarvillkoren för sådana webbplatser och/eller tjänster från tredje part. Detta för att det är deras villkor, inte våra, som gäller din samverkan med sådana tredje parter.

Läs alltid deras sekretessrutiner noga innan du lämnar Personlig information till sådana tredje parter.

Du tar medvetet och frivilligt på dig samtliga risker med att använda webbplatser, tjänster och appar från tredje part. Du godkänner att vi helt saknar ansvar avseende sådana platser från tredje part, samt att vi helt saknar ansvar för ditt användande av dem.

 

BEVARANDE AV PERSONLIG INFORMATION

Om du har registrerat dig hos ett konto genom våra Tjänster, bevarar Företaget din Personliga information under tiden kontot är aktivt. Företaget bevarar dessutom dina Personliga data längre än så, för att Företaget ska kunna uppfylla sina juridiska skyldigheter enligt gällande lagstiftning och bestämmelser, till exempel gällande spelbestämmelser, samt bestämmelser om ”Know-Your-Customer” och för att motverka penningtvätt.

Dessutom får Företaget bevara din Personliga information längre, förutsatt att bevarandet av sådan information krävs för Företagets legitima intressen, till exempel förebyggande av bedrägeri och till bokföring.

 

DINA RÄTTIGHETER

Om du bor i EU eller i andra jurisdiktioner med nedanstående rättigheter, kontakta oss närsomhelst genom att skicka mejl till (compliance@reefmedia.com), och begär följande:

 1. Att få läsa eller ta bort all Personlig information med anknytning till dig
 2. Att få ändra eller uppdatera all Personlig information med anknytning till dig (till exempel, om du anser att din Personliga information är felaktig, kan du be att den korrigeras eller tas bort). Du kan även be oss rätta fel avseende din Personliga information (med undantag av fall då informationen måste behållas i originalformat enligt gällande lagar och bestämmelser)
 3. Att vi begränsar användandet av eller slutar använda din Personliga information
 4. Att vi ger dig den Personliga information som du lämnat till oss i ett maskinläsligt format

Tänk på att dessa rättigheter inte är absoluta och att begäran måste uppfylla samtliga gällande juridiska krav, inklusive spelbestämmelser och övriga juridiska och etiska skyldigheter avseende rapportering och bevarande av dokument. Vi får även korrigera, lägga till eller ta bort ofullständig eller felaktig information, närsomhelst och efter eget beslut, i enlighet med våra interna policyer.

 

SÅ HÄR SKYDDAR VI DIN INFORMATION

Vi är mycket försiktiga med att implementera och upprätthålla säkerhetsåtgärderna för Tjänsterna och din information. Vi har infört lämpliga fysiska och tekniska skyddsåtgärder för att förebygga oauktoriserad åtkomst, för att upprätthålla datasäkerheten, och för att på rätt sätt använda den information vi samlar in online. Skyddsåtgärderna varierar efter känsligheten hos informationen vi samlar in och lagrar.

Vi använder oss av branschens standardrutiner och -kontroller för att skydda våra användares information:

 • Säkra nätverkstypologin, vilken omfattar förebyggande av intrång och brandväggssystem
 • Krypterad kommunikation
 • Autentisering och åtkomstkontroll
 • Externa och interna revisionstest mm

Vi har vidtagit rimliga åtgärder för att skydda informationen. Dock saknar vi ansvar för personer som utan auktorisering tar sig in i Tjänsterna eller missbrukar dem. Vi lämnar ingen garanti, uttryckligen, underförstådd eller av annat slag, om att vi kommer att förhindra sådan åtkomst.

 

ÄNDRINGAR I SEKRETESSPOLICYN

Vi äger rätt att närsomhelst ändra denna Sekretesspolicy. Besök därför denna sida ofta. Vi lämnar meddelanden om viktiga ändringar i denna Sekretesspolicy för Tjänsterna och/eller så skickar vi mejl angående sådana ändringar till e-postadressen du har angivit. Sådana viktiga ändringar börjar gälla sju (7) dagar efter att ett sådant meddelande lämnats, genom någon av ovanstående metoder. Annars börjar övriga ändringar i denna Sekretesspolicy gälla på angivet datum för “Senaste revidering”. Ditt fortsatta nyttjande av Tjänsterna efter datumet för “Senaste revidering” utgör ett godkännande av, och samtycke till, att följa de ändringarna.

 

KONTAKTA OSS SÅ HÄR

Vid frågor om Tjänsterna eller informationen som vi samlar in om dig och hur vi använder den, skicka mejl till compliance@reefmedia.com eller skicka brev till vår EU-representant:

Företagsnamn: XLMedia PLC

För kännedom: Dataskyddsansvarig

Adress: 2 Castle Street St. Helier Jersey, JE2 3RT

Vi försöker svara inom rimlig tid. Kontakta oss gärna närsomhelst. Är du missnöjd med svaret kan du kontakta dataskyddsmyndigheten ifråga.